Hackergruppen Anonymous – inte bara hackare

Hackergruppen Anonymous är en gåtfull sammanslutning beståendes av experter på datasäkerhet. De behärskar bevisligen metoder för hur man utnyttjar luckor i företags och organisationers säkerhetssystem för att få information och andra fördelar och ibland för att utföra rena sabotage. Det är inte känt om gruppen idag består av ett tätt ordnat nätverk eller om namnet och den kända logotypen i form av en Guy Fawkes-mask bara används av enskilda anhängare utan koppling till varandra. Guy Fawkes var en rebelledare som försökte spränga den brittiska parlamentsbyggnaden 1603. Hackergruppen Anonymous, om det nu är en hackergrupp i egentlig mening, är känd för att stödja Wikileaks där känslig information publicerades online. Hackare som påstått sig höra till Anonymous har även attackerat Scientologikyrkan, Ku Klux Klan och Irans regering. Gemensamt för de som attackerats är att de anses vara fiender till yttrandefrihet. Alla inom Anonymous är inte hackare. Andra, enklare, former av internetaktivism som t.ex. kampanjer på olika forum är vanligare än avancerade databrott när det kommer till Anonymous metoder.

(Visited 83 times, 1 visits today)