Hacking: Definition och historia

Du kanske tänker på kriminella människor som bryter sig och förstör datorer och system från sin källare. Då har du fel. Det finns många olika hackers, och denna typ kallas ofta för cracker. På engelska Wikipedia kan du läsa om olika typer av hackers som kallas vita, grå och svarta hattar beroende på deras etiska inställning. De vita hattarna är de som enbart arbetar lagligt med att förbättra datorsystem eller skydda dem mot crackers.

Hacking som begrepp dök upp någon gång i början av åttiotalet, först i datorintresserades kretsar och sedan hos allmänheten. Kulturen hade dock funnits sedan 60-talet. USA var föga förvånande det land där hackingen föddes, även om tidiga hackers också fanns i till exempel Tyskland. 1984 ges boken “Hackers: Heroes of the Computer Revolution” ut. Den är skriven av Steven Levy och beskriver den kultur och etik som finns i hackerkretsar. Mycket av etiken handlar om öppenhet. Alla ska ha tillgång till all information. Det gäller också när du skapar program. “Open Source”, när du skapar ett program och kodningen är öppen för alla att använda och utveckla, är en metod som ligger många hackers varmt om hjärtat.

Hackers är också misstänksamma mot auktoriteter enligt Levy. De tror på att makten och all information ska finnas hos folket. Det är en demokratisk tanke, precis som principen om att enbart förmågan att hacka ska spela roll för hur en hackare bedöms. Ålder, utbildning, yrke eller etnicitet räknas som helt oviktiga faktorer. Du kan alltså vara en lika bra hacker som trettonåring i din mammas källare (en vanlig nidbild, som kanske också är sann ganska ofta…) eller som välbetald chefsprogrammerare på ett välkänt företag.

Hackingen har utvecklats i takt med samhället. I mitten på nittiotalet föddes ordet “hacktivism”. Det är en definition av aktivism med hacking som redskap. Precis som annan hacking kan etiken i de olika handlingarna se olika ut, från cyberterrorism till att ge förtryckta människor möjlighet att kommunicera med varandra. En av de mest kända mer aggressiva nätverken idag är Anonymous. Titta gärna på videon för att lära dig mer om dem, etik och hacktivism.

(Visited 118 times, 1 visits today)