Hackning av sårbara mobiltelefoner

Det amerikanska tv-programmet ”60 minutes” undersökte mobiltelefonsäkerhet med hjälp av Security Research Labs, ett företag specialiserat på att hitta säkerhetsluckor. Med mobilens telefonnummer som enda information kunde ”hackarna” avlyssna samtal, lokalisera telefonen och spela in konversationer. De använde sig av ett säkerhetshål i det så kallade SS7-protokollet, som används för att sammankoppla mobiloperatörer.

Två kvinnor med mobiltelefoner

(Visited 1 times, 1 visits today)